DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Opolskie-Bezpłatne szkolenia dla osób wykluczonych społecznie-Projekt "Wygraj z bezrobociem"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Wygraj z bezrobociem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia na terenie województwa opolskiego z powiatów: Nyskiego, Brzeskiego i Namysłowskiego.

Wiadomość archiwalna

A A A

2011-12-01, 13.20

NS Konsulting zaprasza do zapoznania się z ofertą bezpłatnych kursów w ramach projektu „Wygraj z bezrobociem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wsparcie jest skierowane do:

• Osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu: bezrobocia i ubóstwa

• Osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego w powiatach: Nyskim, Brzeskim i Namysłowskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia na terenie województwa opolskiego z powiatów: Nyskiego Brzeskiego i Namysłowskiego

Zapraszamy na kursy zawodowe obejmujące jeden z poniższych modułów do wyboru:

- Technik prac biurowych (120 h),

- Aktywny sprzedawca (120 h),

- Technik prac administracyjnych (120 h).

Poza wybranym kursem uczestnicy projektu obligatoryjnie biorą udział w:

- kursie języka angielskiego w praktyce (180 h) – 3 poziomy zaawansowania,

- poradnictwie psychologiczno-zawodowym (60 h),

- warsztatach kompetencji miękkich (30 h).

Równolegle do kursów zawodowych odbywać się będzie kurs języka angielskiego, poradnictwo psychologiczno-zawodowe oraz warsztaty kompetencji miękkich prowadzone pod okiem psychologa. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą obligatoryjnie w całym cyklu szkoleniowym.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest otwarta, 3 etapowa (listopad 2011, lipiec 2012, marzec 2013), pierwszeństwo w kwalifikacji do projektu mają kobiety.

W ramach projektu odbędą się trzy cykle kursów zawodowych, do każdego cyklu zakwalifikuje się po 30 uczestników:

I cykl: Powiat Nyski

II cykl: Powiat Brzeski

III cykl: Powiat Namysłowski

W ramach projektu dodatkowo każdy uczestnik otrzyma:

- materiały szkoleniowe,

- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na zajęciach ,

- catering ,

- zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Rekrutacja trwa! Przyjdź, dowiedz się więcej, przystąp do projektu!

miejsce: Województwo Opolskie: Powiat Nyski, Poaiwt Brzeski, Powiat Namysłowski
data wydarzenia: do 2013-11-30
organizator: NS Konsulting Sp. z o. o. - Biuro Projektu
adres: ul. Pistowska 4/2 (I piętro), 48-303 Nysa, woj. Opolskie
tel.: 519 323 885, e-mail: wygrajzbezrobociem@nskonsulting.pl
www: http://www.wygrajzbezrobociem.pl 
źródło: NS Konsulting
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.