DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Opolskie-Bezpłatne szkolenia dla osób wykluczonych społecznie-Projekt "Wygraj z bezrobociem"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Wygraj z bezrobociem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia na terenie województwa opolskiego z powiatów: Nyskiego, Brzeskiego i Namysłowskiego.

Wiadomość archiwalna

A A A

2011-12-01, 13.20

NS Konsulting zaprasza do zapoznania się z ofertą bezpłatnych kursów w ramach projektu „Wygraj z bezrobociem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wsparcie jest skierowane do:

• Osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu: bezrobocia i ubóstwa

• Osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego w powiatach: Nyskim, Brzeskim i Namysłowskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia na terenie województwa opolskiego z powiatów: Nyskiego Brzeskiego i Namysłowskiego

Zapraszamy na kursy zawodowe obejmujące jeden z poniższych modułów do wyboru:

- Technik prac biurowych (120 h),

- Aktywny sprzedawca (120 h),

- Technik prac administracyjnych (120 h).

Poza wybranym kursem uczestnicy projektu obligatoryjnie biorą udział w:

- kursie języka angielskiego w praktyce (180 h) – 3 poziomy zaawansowania,

- poradnictwie psychologiczno-zawodowym (60 h),

- warsztatach kompetencji miękkich (30 h).

Równolegle do kursów zawodowych odbywać się będzie kurs języka angielskiego, poradnictwo psychologiczno-zawodowe oraz warsztaty kompetencji miękkich prowadzone pod okiem psychologa. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą obligatoryjnie w całym cyklu szkoleniowym.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest otwarta, 3 etapowa (listopad 2011, lipiec 2012, marzec 2013), pierwszeństwo w kwalifikacji do projektu mają kobiety.

W ramach projektu odbędą się trzy cykle kursów zawodowych, do każdego cyklu zakwalifikuje się po 30 uczestników:

I cykl: Powiat Nyski

II cykl: Powiat Brzeski

III cykl: Powiat Namysłowski

W ramach projektu dodatkowo każdy uczestnik otrzyma:

- materiały szkoleniowe,

- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na zajęciach ,

- catering ,

- zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Rekrutacja trwa! Przyjdź, dowiedz się więcej, przystąp do projektu!

miejsce: Województwo Opolskie: Powiat Nyski, Poaiwt Brzeski, Powiat Namysłowski
data wydarzenia: do 2013-11-30
organizator: NS Konsulting Sp. z o. o. - Biuro Projektu
adres: ul. Pistowska 4/2 (I piętro), 48-303 Nysa, woj. Opolskie
tel.: 519 323 885, e-mail: wygrajzbezrobociem@nskonsulting.pl
www: http://www.wygrajzbezrobociem.pl 
źródło: NS Konsulting
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.